Tjänster

Vi är ett tryggt och stabilt företag med ett brett utbud av tjänster inom VA-sektorn

Nybyggnation av vatten- och avloppsreningsverk

Idag ställs stora krav på nybyggda vatten- och avloppsreningsverk.

Med era specifika behov och förutsättningar som utgångspunkt bygger vi driftsäkra reningsverk som håller för framtiden.

Ombyggnation av vatten- och avloppsreningsverk

Många anläggningar står inför stora upprustningsbehov.

På ett lösningsorienterat och kostnadseffektivt sätt kan vi samordna och leda ombyggnationen eller renoveringen av er anläggning.

Utbildningar och föreläsningar

Vi har lång erfarenhet av bransch- och yrkesutbildningar, specifika anläggningsutbildningar och företagsutbildningar. Vi genomför anpassade utbildningar och föreläsningar efter era önskemål.

Periodisk besiktning

Vi genomför periodiska besiktningar av både avloppsreningsverk och vattenverk.

Periodisk besiktning görs för att granska och bedöma efterlevnaden av de krav som respektive verksamhet har att rätta sig efter.

Utredningar och förstudier

Hur utformas er anläggning på bästa sätt för att passa framtidens behov?

Vi hjälper till att undersöka förutsättningarna för er befintliga eller planerade anläggning samt att utvärdera alternativ och skapa tydliga beslutsunderlag för framtiden.

Åtgärds- och principförslag

Med vår gedigna erfarenhet och kunskap kan vi hjälpa er att identifiera, beskriva och bedöma kostnaderna på de åtgärdsförslag som bör vidtas för en väl fungerande anläggning.

Ansökningar och tillståndsprocesser

Vi sammanställer underlag till ansökningshandlingar och är även behjälpliga i tillståndsprocessen med exempelvis myndighetskontakter, samråd och informationsmaterial.

Miljörapporter och myndighetsdokumentation

Vi hjälper och bistår våra kunder med föreskriven myndighetsdokumentation, skrivelser och rapporter både inom miljö- och livsmedelsområdet.

HACCP

Vi utför HACCP-utredningar genom att systematiskt kartlägga, bedöma och kontrollera faror i dricksvattenproduktionen. Vi hjälper även till med underlag för egenkontroll, rutiner och MBA (mikrobiologisk barriäranalys).
Rulla till toppen