Uniwater

Vi växer med Uniwater

Pressmeddelande, 9 februari 2021

Läs pressmeddelandet i sin helhet på Uniwaters webbplats.

Elva är en del av Uniwater

ELVA är en del av Uniwater – en av Nordens ledande koncerner inom VA-tekniska lösningar. Koncernen omsatte 2020 ca 600 MSEK och hade 200 anställda. Verksamhetsgrenar och dotterbolag inom koncernen är: Pumpstationer med brunnar i betong, glasfiber och rostfritt – Norvatek, Dala Kommunalteknik och Rostfria VA-System. Automation och elskåp – ASB. Avloppsrenings- och vattenverk – ELVA och Emendo. Produkter inom VA och VVS – IBECO.

Vilka är Uniwater?

Uniwater består idag av fyra affärsområden och sju dotterbolag som är verksamma på olika områden inom VA-teknik och vatteninfrastruktur.
Respektive bolag är specialister inom sitt område och tillsammans erbjuder koncernen heltäckande VA-lösningar.

NORVATEK utvecklar, tillverkar, säljer och levererar prefabricerade pumpstationer och VA-tekniska lösningar på den nordiska marknaden.

Dala Kommunalteknik är en komplett leverantör av pumpanläggningar inom vatten och avlopp.

Rostfria VA-system är experter på rostfria pumpstationer och producenter av skräddarsydda spillvattenstationer.

ASB konstruerar, programmerar och tillverkar apparatskåp samt installerar och drifttar elanläggningar.

ELVA är en av de ledande leverantörerna inom om- och nybyggnationer av vatten- och avloppsreningsverk.

Emendo levererar kompletta avloppsreningsverk för 50-5000 pe till kommuner och samfälligheter samt erbjuder ombyggnationer och driftstöd.

IBECO är en av de ledande leverantörerna och distributörerna av VA/VVS-produkter i Sverige.

Rulla till toppen